Subpagina's

Item
A 1. Cursus bestuursleden en toezichthouders VGS
A 2. LKV - Stichting Koninklijke Auris Groep
A 3. Samen leren dag "Samen in ontwikkeling"
A 4. Symposium Jonge Kind Driestar educatief
A 5. LKV Cursus Engels - Zeeland
A 6. Actualiteitendag Managementassistenten VGS
A 7. Studiereis Noord-Amerika VGS & DE
A 9. Schoolleidersdag VGS
A Attentie-aanbod van externen
B 1. Herhaling BHV - regio Tholen
B 2. Herhaling BHV - regio Walcheren
B 3. Herhaling BHV - regio Bevelanden 1
B 4. Herhaling BHV - regio Bevelanden 2
B 5. Opleiding BHV - Zeeland
B BHV
C 1. Overblijfcursus ouders en/of vrijwilligers
C Overblijven
D 1. Medezeggenschapsraad
D Organisatie
E10. LNW Onderwijskundig ICT
E11. LNW ParnasSys Schoolkwaliteit
E 1. LNW taal/lezen
E 2. LNW rekenen
E 3. LNW ICT
E 4. LNW managementassistent
E 5. LNW OA & Pedagogisch Educatief Professional
E 6. LNW Engels
E 7. LNW Middenmanagement, oriëntatie op leiderschap
E 8. LNW talentcoach
E 9. LNW PCM-coördinatoren
E Leernetwerken
F 3. LKV Van werkdruk naar werkplezier in het onderwijs
F 4. LKV Talentontwikkeling modules leraar
F 5. LKV De 7 gewoonten van Covey
F 6. LKV training Kleuterlab
F 7. LKV Leerlingen met Specifieke Onderwijsbehoeften
F Leerkrachtvaardigheden
G 1. Cursus Werkplekbegeleider PO, individueel (SAM)
G 2. Begeleiding startende leraar door externe schoolopleider
G 3. Werkplaats startende leraren 2021-2022
G 4. Werkplaats startende leraren 2019-2021
G 5. Schoolopleidersnetwerk regio Zuid
G Samen Opleiden
H 1. Burn-out bij leraren; signalen en ondersteuning
H 2. HRS/PLG schoolleiders Colon 2020-2021
H Management/bestuur
I 1. ICT-leerkrachtvaardigheden - scan schoolteam
I 2. ICT-basisvaardigheden | module 1
I 3. ICT-basisvaardigheden | module 2
I 4. ICT-basisvaardigheden | module 3
1-50 of 68