Scholingsaanbod‎ > ‎

M 1. Vrije ruimte

Op basis van het directeurenoverleg van 9 april 2019 en overleg met Dick Both, Jan Willem Nieuwenhuyzen, Erika van Gilst en Dik van Kleef is er voor gekozen de PLG directeuren Colon onderdeel te maken van het herregistratietraject schoolleiders. Hiermee kunnen we de PLG organiseren en de deelnemers direct faciliteren voor het verzamelen van de nodige studiepunten voor na de herregistratie in 2021. Dat betekent wel dat we alle directeuren vragen om zich hiervoor aan te melden. 
Voor wie
Directieleden binnen Colon. 

Cursusleiders
Drs. D.D. (Dick) Both  van Turn-around; leiderschap gevraagd! 

In het kort
We agenderen professionaliseringsthema 1 "persoonlijk leiderschap" van het schoolleidersregister PO en nemen daarin mee de opbrengsten en inzichten van de "Zeeuwsbrede werkgroep Kwaliteit" en we werken praktisch en verdiepend aan de implementatie van de kwaliteit op school en de rol van de schoolleider hierin. Waarbij onsschoolplan, WMK en Ultimview in relatie worden gebracht met de PCDA-cyclus en verantwoordingsformats. 

Inhoud
Binnenkort wordt de module geschreven, passend bij de ontwikkelingen rondom kwaliteit in onze scholen en de regio.

Thema's die hierbij aan de orde kunnen komen, ondermeer in masterclasses, werksessies en literatuur, zijn :
  • belang van kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog
  • ondersteunende instrumenten en de werking en inzet hiervan
  • verhouding directie - bestuur - toezicht
  • benchmarken 
  • basiskwaliteit en eigen ambities 
  • basisondersteuning en SOP
  • actuele ontwikkelingen t.a.v. rechtmatigheid en doelmatigheid 
Aandachtspunten
We starten dit traject na oplevering van de Zeeuwsbrede notitie kwaliteitszorg en afronding van de huidige module. En laten deze doorlopen tot en met 2020-2021 zodat de druk op de agenda beperkt blijft. 
Domein:Personeel 
Nummer: M1

Data
wo 15 januari 2020  
wo 18 maart 2020
wo 09 juni 2020

Omvang in 2019-2020 
3 middagen van 13.00 tot 16.00 uur, telkens aansluitend op een BMT-VCPOZ of DO-Colon

Omvang in 2020-2021
nader te bepalen

Locatie
Bijéén
Elstarstraat 1a Kapelle

Kosten
nader te bepalen

Werkvormen 
scholing
masterclas
PLG

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser