Scholingsaanbod‎ > ‎

L 5. Post HBO opleiding Rekencoördinator

Voor de herfstvakantie zullen de leden van E2. LNW rekenen in de gelegenheid worden gesteld in te tekenen op de dan vastgestelde onderwerpen/modules. 

GEANNULEERD
Voor wie
Collega's die (op termijn) als rekencoördinator een bijdrage willen leveren aan goed onderwijs binnen het schoolteam en daarvoor een post hbo-opleiding willen volgen. 

Cursusleiders
Jeroen van Rumpt, Driestar Educatief, is hoofddocent van de opleiding en begeleider en beoordelaar van de deelnemers. Het is mogelijk dat een docent met specifieke expertise een deel van de opleiding verzorgt. 

In het kort
De post hbo-opleiding is een geaccrediteerde opleiding die in samenwerking met verschillende hogescholen is ontwikkeld en recent is gereviseerd (2017). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een Pabo-diploma hebben en enige ervaring in het onderwijs. Na afloop krijgen de deelnemers bij het voldoende afronden van de opdrachten een gecertificeerd diploma en worden ze ingeschreven in het Landelijk Register Abituriënten van het CPION.

Inhoud
In de opleiding werken de deelnemers aan vier competentievelden, nl. gecijferdheid, didactiek, collegiale consultatie (communicatie) en beleid. Daarbij zal tijdens de eerste helft van de opleiding vooral aandacht zijn voor de eerste twee competentievelden. Hierbij maken de deelnemers opdrachten in de eigen school n.a.v. de inhoud van de bijeenkomsten. De deelnemers zullen in het tweede deel vooral aan communicatie en beleid werken. Tijdens dit tweede deel werken ze aan twee grote opdrachten. In de eerste opdracht wordt het rekenen op de school in kaart gebracht; bij de tweede opdracht wordt een rekenverbetertraject uitgevoerd in de school.

De opleiding bestaat uit 16 dagdelen die voor Colon op 8 dagen aangeboden zal worden. De opleiding wordt over twee cursusjaren verspreid aangeboden. In het eerste jaar zullen er 5 dagen van de opleiding zijn, in het tweede jaar 3 dagen. Er wordt gestreefd om de diplomering in D.V. januari 2022 plaats te laten vinden. Na 4 dagen vindt er een tussentijds assessment plaats, waarbij het eerste deel wordt afgesloten. De afronding van de opleiding gebeurt door een eindassessment en een eindpresentatie op het laatste dagdeel. Bij deze eindpresentatie zullen de directeuren van de betreffende leerkrachten uitgenodigd worden.

Qua inhoud van de opleiding worden er 15 onderwerpen aangeboden (laatste dagdeel is eindpresentatie). Van deze 14 onderwerpen is een deel verplicht. Voor de andere dagdelen is er een keuzemogelijkheid voor de deelnemers. In afstemming met de groep zal tijdens de eerste bijeenkomst bepaald worden welke onderwerpen hieruit gekozen worden.

De verplichte onderwerpen zijn:
- oriëntatie (bijeenkomst 1)
- gecijferdheid
- analyseren van leerlinggegevens
- communicatie
- oefenen
- leerlijnen
- zwakke rekenaars
- sterke rekenaars
- rekencoördinator in beeld
- netwerken en leergemeenschappen

De keuzeonderwerpen zijn:
- tafeldidactiek
- ontluikende gecijferdheid
- meetkunde
- procenten
- denken in doelen
- opbrengstgericht werken
- digitale didactiek
- taal in de rekenles
- rekenen in andere vakken
- onderzoekend leren en creativiteit

Collega's die de opleiding al hebben gevolgd, maar hun kennis willen opfrissen en verdiepen kunnen zich - nadat het programma definitief is vastgesteld - voor de herfstvakantie hiervoor aanmelden. Colon neemt het initiatief en zal de doelgroep t.z.t. actief benaderen. Zij schrijven zich in voor drie dagdelen naar keuze (SBU 12). Per drie dagdelen krijgen zij een certificaat van bewijs van deelname. Deze deelnemers kunnen zich meerdere keren inschrijven voor drie dagdelen.
Domein: Onderwijs
Nummer: L5

Data 2020-2021
womi/av      7 oktober '20 
domo/mi   3 december '20
dimi/av        9 februari '21
dimo/mi        23 maart '21
domi/av           24 juni '21

Data 2021-2022
nader te bepalen 

Omvang 16 dagdelen,
waarvan 10 dagdelen voor 2020-2021 als volgt zijn gepland: 

3 middag-avond- programma's van 13.30 - 20.30 uur incl. buffet
en 2 dagprogramma's van 09.00 - 16.00 uur, incl. lunch 

Locatie
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

Kosten
maximaal € 3000,- per deelnemer; afhankelijk van het aantal deelnemers kan het € 2500,- per deelnemer worden

Werkvorm
posthbo-opleiding

SBU
totale opleiding 350 
  • 2020-2021: 220 uur
  • 2021-2022: 130 uur
Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser