Scholingsaanbod‎ > ‎

I 8. Educatief bèta- en techniekcoördinator

In het kader van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ) werken de Zeeuwse PO- en VO-scholen samen aan het realiseren van onder andere de Zeeuwsbrede ambitie Verbreding en intensivering van de instroom vanuit het basisonderwijs in het technisch georiënteerd voortgezet onderwijs.  
Colon, het Coöperatief Verband en het Calvijn College hebben in 2019-2020 uitgesproken samen te zoeken naar mogelijkheden om het onderwijsaanbod te verrijken waarbij, naast theoretische kennisoverdracht en verwerking, leerlingen en leraren een sterker beroep doen op de 'praktische' intelligentie, ontwerpend en ontdekkende leren waar een mooie balans ontstaat in de trits hoofd, hart en handen.  
Voor wie
Bouwcoördinatoren, leraren met ambitie om de leer- en ontwikkelvraag van de 
'doener' meer tegemoet te komen en daarin een actieve rol binnen het team te willen nemen, collega's die perspectieven willen openen voor de (bovenbouw-)leerlingen bij school- en beroepsoriëntatie en collega's die mee willen ontwikkelen in toekomstbestendig onderwijs dat aansluiting zoekt met de beroepswerelden van nu en de nabije toekomst, waarbij verbindingen met de zaak-, creatieve- en basisvakken in het curriculum worden gezocht. 

Cursusleiders
Deze opleiding wordt verzorgd door kennis- en vakexperts uit PO, VO en HBO met verbindingen naar de didactiek en pedagogiek (visie op onderwijs en techniek) en het curriculum wetenschap en techniek (leerlijn) met een vaste kerndocent.   

In het kort
Deze opleiding stelt je in staat om vanuit een onderbouwde visie op het kind in relatie tot wetenschap en techniek te werken aan invoering, borging en optimalisering van de dagelijkse praktijk. Je werkt samen met je collega's aan onderwijs dat recht doet aan de balans tussen hoofd, hart en ahnden. Je bent in staat om je collega's te ondersteunen in het openen van perspectieven voor de leerlingen ten aanzien van school- en beroepsoriëntatie.

Inhoud (concept, wordt voor de zomervakantie definitief vastgesteld)
De opleiding omvat 6 opleidingsdagen, beperkte literatuurstudie en het uitvoeren van een aantal opdrachten in je school. 

Het programma bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

  1. Het onderwijsconcept (2020-2021)
  2. Visie op techniekonderwijs (2020-2021)
  3. Een leerlijn, randvoorwaarden, inhouden en integratie (2020-2021)
  4. Beroepswerelden en leerlingprofielen (2021-2022) 
  5. Van theorie naar praktijk in het PO (2021-2022)
  6. STOZ en de realisatie in school, regio en provincie (2021-2022)
Domein: Personeel
Nummer: I8

Data
(definitief vastgesteld)
Ma      21 september 2020
Di        03 november 2020
Wo       16 december 2020
Do           21 januari 2021

Vr          05 maart 2021
Ma              19 april 2021 
Do           08 april 2021
Vr             28 mei 2021    

De drie volgende data worden uiterlijk 1 mei 2021 gepland in het nieuwe cursusjaar. De afronding van de opleiding vindt plaats voor 31 december 2021.

Omvang
6 dagen van 09.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch 

Locatie
nader te bepalen

Kosten
nader te bepalen

Werkvorm
opleiding

SBU
contacttijd:            36 uur
voor- en nawerk:    24 uur

Contactperso(o)n(en):

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser