Scholingsaanbod‎ > ‎

G 5. Schoolopleidersnetwerk regio Zuid

Colon faciliteert, mede op verzoek van de erkende opleidingsscholen in de regio, in nauwe samenwerking met Samen in Ontwikkeling en Berséba regio Zeeland het regionale schoolopleidersnetwerk regio Zuid.
Voor wie
VELON geregistreerde Schoolopleiders (of in opleiding hiervoor) binnen Berséba regio Zeeland. 

Cursusleiders
Peter Ruit 

In het kort
Bij veel schoolopleiders is de behoefte aanwezig om een leernetwerk op te richten, met als doel om:

 • De eigen ontwikkeling als schoolopleider te borgen middels het spiegelen aan de beroepsstandaard van de Velon. Een manier hierbij kan zijn het beleggen van intervisie.
 • De inhouden (didactieken/theorieën) van opleiden te consolideren in het professionele handelen.
 • De uitvoering van het ontwikkelplan van de erkende opleidingsschool te borgen.
 • De verbinding met het opleidingsinstituut te borgen (o.a. nieuwe curriculum).

Inhoud

Vanuit SAM willen we dit graag ondersteunen omdat dit geheel in lijn is met onze visie op realistisch opleiden;

De kern van de visie op opleiden en in het verlengde daarvan ook professionaliseren is te vatten in het begrip realistisch opleiden, wat inhoud dat de lerende van zijn ervaringen in de werkcontext leert door te reflecteren op concerns en vervolgens te theoretiseren. Het leren van de professional staat daarbij centraal. Hieraan liggen vijf pijlers ten grondslag: persoonsgericht, vraaggericht, beroepsgericht, gericht op het bevorderen van eigenaarschap en congruentieleren. Deze uitgangspunten werken door in alle onderdelen van het aanbod, zowel in de opleiding als in het professionaliseringsaanbod, en in alle aspecten van het handelen van de begeleiders. 

We dagen iedere regio van Berséba uit om zelf een leernetwerk te beleggen. Het eerste jaar zal er volledige procesbegeleiding zijn uitgaande van 3 dagen, de jaren erna bouwen we deze begeleiding af. Vanuit SAM is er ruimte om expertise te benutten, welke we middels een `groslijst` aanbieden, waardoor we binnen de kaders van samen opleiden blijven en het tevens enigszins te coördineren blijft. De groslijst van expertise kan er dan als volgt uit komen te zien;
 • Consequenties voor opleiden met betrekking tot de 2e generatie SAM.
 • Praktijk van het opleiden.
 • Verbinding theorie praktijk.
 • Persoonlijk ontwikkelplan i.c.m. de taakgebieden (bekwaamheidsgebieden van de beroepsstandaard) zoals opgesteld is door de VELON.
 • Ontwikkelplan erkende opleidingsschool.
 • Het geven van intervisie aan mentoren of aanstaande leraren.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Krachtgericht coachen.
 • Spiegelen leernetwerk in het hier en nu.
 • Coaching on the job.
 • Lesson study.
 • ………….


Domein: Onderwijs 
Nummer: G 4

Data
vr 04 oktober 2019
wo 08 januari 2020
do 26 maart 2020


Omvang
drie dagen van 09.00 - 16.00 uur

Locatie
Bijéén
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

Kosten
Per deelnemer zijn de kosten € 125 p.p. v.w.b. organisatie, locatie en catering.
De inzet van de experts wordt bekostigd door Samen in Ontwikkeling (SAM), mits de subsidie hiervoor wordt toegekend. (Dit is bekend voor de zomervakantie). 
De vervangingskosten komen ten laste van de school.  

Werkvorm
leernetwerk

SBU
25

Contactpersoon


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser