Scholingsaanbod‎ > ‎

G 5. Schoolopleidersnetwerk regio Zuid

Colon faciliteert, mede op verzoek van de erkende opleidingsscholen in de regio, in nauwe samenwerking met Samen in Ontwikkeling en Berséba regio Zeeland, het schoolopleidersnetwerk regio Zuid.

Inschrijven/aanmelden via deze link:

Voor wie
Beroepsgeregistreerde Schoolopleiders (of in opleiding hiervoor) binnen Berséba regio Zeeland. 

Leiding
Mariska van Deelen (PO) & Peter Ruit (HBO)

In het kort
Bij veel schoolopleiders is de behoefte aanwezig om een leernetwerk op te richten, met als doel om:
  • de eigen ontwikkeling als schoolopleider te borgen middels het spiegelen aan de beroepsstandaard van de Velon. Een manier hierbij kan het beleggen van intervisie zijn;
  • de inhouden (didactieken/theorieën) van opleiden te consolideren in het professionele handelen;
  • de uitvoering van het ontwikkelplan van de erkende opleidingsschool te borgen;
  • de verbinding met het opleidingsinstituut te borgen (o.a. nieuwe curriculum);
  • de inbreng en impact op de onderwijskwaliteit van de school te vergroten door dragers en ambassadeurs van het beroepsprofiel te zijn en hierin actief als coach op te treden, zodat permanente educatie concreet vorm krijgt in de school.  
Inhoud
SAM ondersteunt dit graag, omdat dit geheel in lijn is met haar visie op realistisch opleiden. Berséba en Colon dragen dit netwerk een warm hart toe, omdat hiermee de ontplooiing van aanstaande en huidige collega's stevig kan worden gefaciliteerd en de onderwijskwaliteit positief wordt beïnvloed.  
De kern van de visie op opleiden en in het verlengde daarvan ook professionaliseren is te vatten in het begrip realistisch opleiden, wat inhoudt dat de lerende van zijn ervaringen in de werkcontext leert door te reflecteren op concerns en vervolgens te theoretiseren. Het leren van de professional staat daarbij centraal. 

Hieraan liggen vijf pijlers ten grondslag: persoonsgericht, vraaggericht, beroepsgericht, gericht op het bevorderen van eigenaarschap en congruentieleren. Deze uitgangspunten werken door in alle onderdelen van het aanbod - zowel in de opleiding als in het professionaliseringsaanbod - en in alle aspecten van het handelen van de begeleiders. 

Berséba regio Zeeland heeft een leernetwerk belegd. In 2019-2020 is er volledige procesbegeleiding geweest voor drie dagen; de komende jaren wordt deze begeleiding afgebouwd. Vanuit SAM is er ruimte om expertise te benutten, welke we middels een 'groslijst' aanbieden, waardoor we binnen de kaders van samen opleiden blijven en het tevens enigszins te coördineren blijft. 

Domein: Onderwijs 
Nummer: G4

Data
vr 02 oktober 2020
wo 13 januari 2021
do 04 maart 2021 van 09.00 tot 12.00 uur online

Omvang
drie dagen 
09.00 - 16.00 uur

Locatie
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

Kosten 
Per deelnemer zijn de kosten € 125,- p.p. v.w.b. organisatie, locatie en catering.
De inzet van de experts wordt bekostigd door Samen in Ontwikkeling (SAM). 
De vervangingskosten komen ten laste van de school.  

Werkvorm
leernetwerk

SBU
25

ContactpersoonSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser