Scholingsaanbod‎ > ‎

G 4. Werkplaats startende leraren 2019-2021

Colon is gestart met de werkplaats startende leraar in samenwerking met Driestar educatief binnen Samen in Ontwikkeling. We bieden de werkplaats nu weer samen aan voor een nieuwe groep leraren. Bij voorkeur zien Berséba en Colon de werkplaats een vaste plaats krijgen in onze regio.

In overleg met Colon, Berséba regio Zeeland en de cursusleiders is de inhoud van het traject meer passend gemaakt voor de startende leraren en de scholen in onze regio.  

Directeuren worden hartelijk uitgenodigd deelname van startende leraren hiervoor te stimuleren. De kosten worden grotendeels gedekt vanuit de projectsubsidie Samen in Ontwikkeling (SAM)
           
Voor wie 
Om tegemoet te komen aan de vragen die bij beginnende leraren leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten organiseert Colon een professionele leergemeenschap voor deze doelgroep. We focussen ons met name op leraren die minder dan vijf jaar werkervaring hebben en van startbekwaam ontwikkelen naar basisbekwaam.

Cursusleiders
Mariska van Deelen, Kees Bakker en Ivo Troost (Colon) verzorgen dit traject onder supervisie van Johan Matze (Driestar educatief).

In het kort
Startende leerkrachten hebben goede begeleiding nodig. Iedere school streeft ernaar deze begeleiding goed vorm te geven. In de praktijk blijkt dat er een aantal onderwerpen schooloverstijgend is. Als krachten dan gebundeld kunnen worden, is dat goed om te doen. Gezamenlijk worden onderwerpen uitgediept en getraind onder leiding van een trio van een Driestar educatief-medewerker en  medewerkers namens Colon. 
De werkplaats is ook de plaats waar startende leraren worden gesteund in het vullen van hun gereedschapskisten in het kader van Passend Onderwijs. Dat betekent dat er aandacht wordt gegeven aan klassenmanagement, groepsvorming, EDI, groepsplan gedrag, MD en PCM, al naar gelang de leemten die worden ervaren door de deelnemers.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de leraar als onderdeel van het team. Samenwerken met onderwijsassistenten, je inbreng en positie in het team, de cultuur in de school zij n thema's die hierbij passen. 

Inhoud
Startende leerkrachten zijn gewend om te leren en te reflecteren. Deze kwaliteiten willen we graag aan blijven spreken en benutten. Via deze leergemeenschap blijft de startende leraar (praktijkgericht) in ontwikkeling.
Een aantal ontwikkelingen gaan pas echt leven als je er zelf mee te maken krijgt. Het leren kan dan ineens met sprongen gaan. ‘Met vallen en opstaan’ leren en wijs worden is hier van toepassing. In deze ontwikkelfase bied je aan waar dan behoefte aan is. Startende leerkrachten vinden het fijn om te kunnen delen en uitwisselen met degenen die dezelfde ervaring opdoen, in en buiten de school. Via deze professionele leergemeenschap wordt hiervoor ruimte gecreëerd en aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Er worden vijf bijeenkomsten in het eerste jaar georganiseerd, in het tweede jaar nog drie. Die bijeenkomsten hebben in grote lijnen de volgende inhoud: inhoudelijk thema, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf thema’s inbrengen. Met behulp van deskundigen van de deelnemende scholen en/of van Driestar educatief zal daarop worden ingespeeld. Gedurende het traject is er ook twee keer overleg met de SLB-ers/coachen/ directeuren van de scholen waar de leerkrachten werkzaam zijn.

Bij iedere bijeenkomst zal een bepaalde intervisievorm worden gebruikt om optimaal van elkaar te leren. Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt leraren gevraagd eigen werk in te brengen door middel van video opnamen. Er wordt uitgegaan van het principe: uitbouwen waar je goed in bent, opbouwen waar je interesse ligt en compenseren of trainen waar zwaktes liggen. Verder is een belangrijk principe het do-to-learn principe: leren door te ervaren.’

Nadrukkelijk wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam. De hierbij behorende kijkwijzer die binnen Colon wordt gehanteerd maakt dan ook onderdeel uit van de inhoud van het traject. 

Doelen
  • Leerkrachten groeien in de eigen schoolcultuur onder begeleiding van een persoonlijke coach; 
  • Leerkrachten leren samen met andere startende leerkrachten in een professionele leergemeenschap waarbij veel aandacht is voor uitbouw van de basisvaardigheden door middel van scholing, intervisie en integratie van deze vaardigheden; 
  • De leerkrachten ervaren goede aansluiting van opleiding naar beroep en voelen zich gesteund in de eerste fase van hun loopbaan; 
  • De leerkrachten ervaren het effect van vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven en leren het vragen stellen toe te passen in de praktijk.
Voorwaarden voor deelname
  • Je staat bij voorkeur niet langer dan vier jaar voor de klas
  • Je woont de acht geplande dagen bij, waarvan er 5 staan gepland voor 2019-2020 en 3 worden gepland in 2020-2021.
  • Je levert een actieve bijdrage op de bijeenkomsten, zoals het verzorgen van openingen, boekbewerking, inbrengen van (video)materiaal (groepsobservatie) 
  • Je gaat akkoord met coaching/observatie(s) in je groep door één van de coaches
Beperkende factor
Bij minimaal 8 deelnemers zal dit traject in de regio worden uitgevoerd. Looptijd 2019/2020 en 2020/2021.
Domein: Personeel
Nummer: G3

Data
ma 14 september 2020
di 13 oktober 2020
vr 04 december 2020

Omvang
3 dagen
09.00 - 16.00 uur

Locatie 
Bijéén
Elstarstraat 1a Kapelle

Kosten 
Per deelnemer zijn de kosten € 300 voor het volledige traject v.w.b. organisatie, locatie en catering.
De inzet van de experts wordt bekostigd door Samen in Ontwikkeling (SAM), mits de subsidie hiervoor wordt toegekend. (Dit is bekend voor de zomervakantie). 
De vervangingskosten komen ten laste van de school.  
 

Werkvorm
werkplaats

SBU
104 totaal
jaar 1: 65
jaar 2: 39 

ContactpersonenSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser