Scholingsaanbod‎ > ‎

F 7. LKV Leerlingen met Specifieke Onderwijsbehoeften

Passende perspectieven voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Voor wie
Leerkrachten groep 6, 7 of 8, intern begeleiders, taal- en rekencoördinatoren in het (speciaal) basisonderwijs die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs willen versterken. 

Cursusleiders
Els Loman, adviseur en trainer CPS, eventueel met Marjolein van Oenen, als de groepsgrootte hierom vraagt.

In het kort
In deze training leer je werken met Passende Perspectieven aan de hand van materiaal dat ontwikkeld is in de pilot Passende Perspectieven, uitgevoerd door SLO. Dit materiaal is gemaakt om leerkrachten, intern begeleiders en taal- en rekencoördinatoren te trainen in het doelgericht werken via aangepaste leerroutes taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Uitgangspunten zijn een handelingsgerichte en doelgerichte manier van werken om de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs in het (speciaal) basisonderwijs te versterken.

Passende Perspectieven omvat verschillende leerplanproducten, waaronder leerroutes en een draaiboek hoe u deze producten kunt bespreken en inzetten in de dagelijkse schoolpraktijk op basis van je eigen schoolsituatie. 

Inhoud
 • Tijdens de eerste trainingsbijeenkomst staan de doorlopende leerlijnen van de referentieniveaus en passende perspectieven voor taal en rekenen centraal. Er worden oefeningen gedaan met de opbouw van de doorlopende leerlijnen. De onderwijspraktijk van jou is onderdeel van de training.
 • Na de eerste bijeenkomst krijg je een gerichte opdracht mee die je kunt toepassen in je eigen schoolpraktijk.
 • Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we verder in op de opbouw van de referentieniveaus taal en rekenen en de opbouw van de passende perspectieven taal en rekenen.
 • De praktijkopdracht wordt hier gekoppeld aan de methoden en de ambities van je eigen school.
 • Verder wordt ingegaan op het didactische handelen bij de doorlopende leerlijnen: wat vraagt dit van de leerkracht? Na de tweede bijeenkomst volgt weer een praktijkopdracht.
 • De derde bijeenkomst gaat verder in op het didactisch handelen van de deelnemers. Hierbij wordt ook uitgebreid ingegaan op het ruimte geven aan en rekening houden met verschillen tussen leerlingen en het formatief handelen. De praktijkopdracht en de praktijkervaringen van de deelnemers zijn ook hier onderdeel van deze bijeenkomst.
Doelen
 • Je krijgt inzicht in de opbouw en uitwerking (in f- en s- niveaus) van de doorlopende leerlijnen van de referentieniveaus taal en rekenen.
 • Je krijgt inzicht in de opbouw en uitwerking van de passende perspectieven taal en rekenen.
 • Je krijgt inzicht welke selecties van taal en rekendoelen relevant zijn met het oog op de uitstroombestemming, vervolgonderwijs en maatschappelijk perspectief van de leerling.
 • Je krijgt handvatten om de referentieniveaus en de passende perspectieven uit te werken naar leerdoelen voor leerlingen, afgestemd op de ambities van de school.
 • Je krijgt inzicht in hoe de referentieniveaus en passende perspectieven te gebruiken zijn in het schoolplan, bij passend onderwijs en het formuleren van een ontwikkelperspectief voor de leerling.
 • Je krijgt inzicht in de mate waarin het Onderwijsresultatenmodel van de inspectie gekoppeld is aan de referentieniveaus en de passende perspectieven.
Domein: Onderwijs
Nummer: F7

Data
di 10 november 2020
do 04 februari 2021
di 13 april 2021

Omvang
Drie dagdelen van 13.30 - 16.30 uur

Locatie
Gebouw Bijéén 
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

Kosten
€ 875,- per deelnemer

Werkvorm 
training, kennisdeling en intervisie

SBU
10

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser