Scholingsaanbod‎ > ‎

F 6. LKV training Kleuterlab

Voor wie 
Spel, avontuur, contextleren… als je hiervan het belang onderstreept en je werkt in groep 1, 2 of 3, dan is dit aanbod interessant voor jou! Want onderzoekend leren is een prachtig middel om kinderen te laten ontdekken, te laten leren met vallen en opstaan en op eigen tempo te laten ontwikkelen.

Cursusleider
Inge Schilders, ontwikkelaar van KleuterLab

"Inspireren, creatief denken en praktisch structureren. Dat is waar ik enthousiast van word. En niet te vergeten het kind. Om haar tomeloze energie, nieuwsgierigheid en grote fantasie. Graag zoek ik naar wat kinderen stimuleert tot actie en aanzet tot groei. Ik sta te popelen om glimmende ogen te gaan realiseren bij kinderen en volwassenen. Door trainingen, coaching en uiteraard door spel. Samen ruimte creëren voor eigenheid. Impulsen bieden tot verrijking en het werkelijk zien van behoeften door de juiste vragen te stellen en te onderzoeken.
Groei door spelen!"

Achtergrond
Spel, avontuur, contextleren… we onderstrepen allemaal het belang hiervan. Onderzoekend leren is een prachtig middel om kinderen te laten ontdekken, te laten leren met vallen en opstaan en op eigen tempo te laten ontwikkelen.

Maar hoe creëer je zelf makkelijk een onderwijssituatie waarin dit nagenoeg vanzelfsprekend plaatsvindt? En nog belangrijker: hoe ziet jouw rol als leerkracht eruit? Hoe beweeg jij je door dit levendige verhaal? Zit je, loop je, kijk je, praat je of stel je alleen maar vragen?

Bij het jonge kind maken wij onderscheid tussen 'de ontdekker' die nog volop aan het exploreren is en 'de onderzoeker', bij wie het abstractere denken en redeneren is begonnen. Deze fasen in ontwikkeling vragen om een specifiek aanbod in je groep.

KleuterLab richt zich niet alleen op kleuters, maar op kinderen in groep 1 tot en met 3 die nog veel behoefte hebben aan spel en onvoldoende leesvaardigheid bezitten om zelf bronnen te kunnen raadplegen. Een mooie manier om spelenderwijs je onderwijs te verrijken en eigenaarschap te vergroten!

Wil je (samen met je collega):
 • nieuwsgierigheid en het stellen van vragen stimuleren? 
 • reflecteren op je eigen rol als leerkracht versus begeleider? 
 • ruimte bieden voor ontdekken en onderzoeken? 
 • kennis opdoen en oefenen met de fasen van spelenderwijs onderzoeken? 
 • bewust ruimte geven aan eigenaarschap, creatief en probleemoplossend denken? 
 • onderzoekend leren begeleiden vanuit het stellen van Diepere Denkvragen? 
 • zelf thema’s voorbereiden met interessante onderzoeksonderwerpen en -vragen? 
 • praktisch je organisatie voorbereiden?
Dan heten we je/jullie van harte welkom bij onze training! Gedurende drie dagdelen gaan we actief aan de slag met bovenstaande punten.

- Van consumeren naar activeren! -

In het kort
Dit is een professionaliseringstraining 'Onderzoekend Leren met KleuterLab'. Met plezier laten wij jullie kennismaken met Ontdekkend, Onderzoekend en Ontwerpend leren in groep 1, 2 en 3 middels drie inspirerende, verdiepende en vooral praktische trainingsdagdelen.

Inhoud 

MODULE 1:
 • Kennismaking, ophalen leervragen
 • Basiskennis Onderzoekend en Ontwerpend leren in combinatie met het jonge kind
 • Van ervaren en ontdekken naar spelenderwijs onderzoeken en 'leren leren'
 • Breinontwikkeling van het jonge kind
 • Spelenderwijs uitdagen & taxonomie van Bloom
 • Ruimte voor een vraaggerichte cultuur
 • Praktijkopdracht
MODULE 2:
 • Reflectie en terugblik praktijkopdracht
 • Leerkrachtrol tijdens onderzoekend en ontwerpend leren
 • Stimuleren creatief denken en probleemoplossend vermogen
 • Stellen van Diepere Denkvragen
 • Thema voorbereiden
 • Fouten maken moet!
 • Praktijkopdracht
MODULE 3:
 • Terugblik op praktijk en vooruitblik
 • Vlotte kleuters en de overgang naar groep 3: Onderzoekend Leren in combinatie met taal en lezen.
 • Begeleiden van eigen leer- en onderzoeksvragen
 • Inzoomen op fasen van onderzoek en ontwerp
 • De organisatie van onderzoek: binnen én buiten je lokaal
 • Afsluiting en uitreiken certificaten
Domein: Onderwijs
Nummer: F6

Data
ma 02 november 2020
di 09 februari 2021 (opgeschort)
do 25 maart 2021
nieuwe datum 
di 15/06 of 22/06 

Omvang 
drie middagen van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie 
Petrakerk
Goessestraatweg 18
4421 AD Kapelle

Kosten 
€ 250,- per deelnemer

Werkvorm
workshops

SBU
10

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser