Scholingsaanbod‎ > ‎

M 4. Modules talentontwikkeling leerkrachten


Voor wie
Leerkrachten die zich willen verdiepen in talentontwikkeling en meerbegaafdheid zonder dat zij de rol van kartrekker in de school vervullen. Het gaat om de verbreding van de kennis over talentontwikkeling en meerbegaafdheid in die scholen die er een hoge prioriteit aan willen geven. Je schrijft in voor de drie dagdelen. Is dat niet de bedoeling, dan kun je dat bij het inschrijfformulier aangeven. Leerkrachten die eerder al bijeenkomsten hebben bijgewoond, worden ook weer hartelijk uitgenodigd om dit nieuwe aanbod bij te wonen. 
Talentcoaches die belangstelling voor deze modules kunnen zich ook inschrijven. Je moet je wel realiseren dat -soms- een gedeelte van de module al eerder is aangeboden in het LNW Talentcoach. 

Cursusleiders
Martine Blonk-Meulenkamp van Driestar Educatief en Anton Bongiovanni van AntrAciet verzorgen de trainingsdagdelen.

In het kort
De drie dagdelen zijn zowel gericht op het werken met de doelgroep als het doordenken van te maken keuzes in relatie tot het dagelijks werken in de groep.  

Inhoud 
  • Leerlijn (hoog)begaafdheid in ParnasSys, een kennismaking door Martine  (04 10 2018) 
Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met SLO het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys.

Alle leerlingen hebben in aanleg veel talenten op allerlei gebieden. Dit geldt ook voor (hoog)begaafde leerlingen. Talent alleen is echter niet genoeg. Het moet ook ontwikkeld worden. Alleen kennis opnemen is daarvoor niet voldoende. Minstens zo belangrijk is het aanleren van vaardigheden, zodat leerlingen zelf tools in handen hebben om hun leerproces vorm te geven en uiteindelijk hun weg te vinden in de maatschappij van de 21e eeuw.

Aan de leerlijn (hoog)begaafdheid ligt een model ten grondslag (zie afbeelding): het model voor een brede ontwikkeling. Dat model is opgebouwd vanuit de kern: de kerndoelen. Vandaaruit wordt de inhoud van de leerstof vormgegeven. De manier waarop kinderen met deze leerstof aan de slag gaan, komt terug in de cirkels daaromheen.De eerste (roze) cirkel geeft weer op welke manieren kinderen over de leerstof na kunnen denken. Alle manieren zijn daarin even belangrijk. Vervolgens geven de onderdelen uit de witte cirkel weer welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal te kunnen leren en later in de maatschappij te kunnen leven.

Bij de onderdelen uit deze twee cirkels zijn door Driestar onderwijsadvies handelingssuggesties ontworpen, waarmee leerkrachten handvatten krijgen om in de klas een brede ontwikkeling te stimuleren. 


  • Op Ontdekkingsreis (programma voor groep 1 t/m 8) door Anton  (26 03 2019)
Tijdens deze module laten we je graag kennismaken met maker van Op Ontdekkingsreis en zijn product. En we dagen je uit om daarna het gesprek aan te gaan over dit product.
 
"Het opzetten van passend onderwijs voor begaafden is een grote en tijdrovende klus. Die bovendien altijd met vallen en opstaan gepaard gaat. En dat opstaan is niet zo erg, maar het vallen kan vervelend zijn voor de leerlingen en de leerkracht...
Veel scholen ervaren de behoefte aan een goede methode voor dit stuk onderwijs. Niet zelf uitvinden, zelf beleidsplannen schrijven, zelf van alles en nog wat moeten bedenken en organiseren, maar een methode die eenvoudigweg "ingevoerd" kan worden.
Jawel, er zijn vele aanbieders van lespakketten en spelmaterialen, maar dat is geen leergang die deze kinderen voorbereid op de toekomst. Op veel scholen is die ervaring al opgedaan: het begeleiden van begaafden, het organiseren en draaiend houden van een plusklas of welke variant ook staat of valt met de inzet van individuele collega's. 
Afbeeldingsresultaat voor op ontdekkingsreis
In één klap maakt Op Ontdekkingsreis  een einde aan die situatie. Beleid en uitvoering staan in één beweging op de kaart.  
Op Ontdekkingsreis: een volledig, uitgebalanceerd en doordacht programma voor alle intelligente, meer- en hoogbegaafde leerlingen." 

Uit de brochure "maak kennis met... Op Ontdekkingsreis" 
http://www.opontdekkingsreis.com/assets/op-ontdekkingsreis-lo-res.pdf 

  • Ouders van (hoog)begaafde leerlingen door Martine (07 05 2019) “Thuis kan hij het wel!” Ouders & school in gesprek
Wil jij je samenwerkingsvaardigheden met ouders versterken? In deze module bekijken we wat jij kan doen om de communicatie met ouders te verbeteren. Hoogbegaafde leerlingen hebben een ander lesaanbod nodig en zijn gebaat bij een pedagogische benadering die rekening houdt met hun hoogbegaafdheid. Ouders weten dat ook en kunnen daardoor speciale verwachtingen hebben of eisen stellen aan jou als leerkracht. Soms hebben zij grote zorgen om hun kind, soms hebben ze een duidelijk beeld van hoe het op school zou moeten. Dat kan zorgen voor een spanningsveld aan beide kanten. Misschien voel jij je als leerkracht wel eens overvraagd, onzeker of geïrriteerd. Misschien voelt de ouder zich niet voldoende gehoord.
Gerelateerde afbeelding

We kijken hoe je moeizame gesprekken kunt ombuigen tot zinvolle contactmomenten. Leer hoe oudergesprekken je energie kunnen geven in plaats van energie doen lekken!
Doel 
Met deze drie trainingsdagdelen is de school in staat meer teamleden onder te dompelen in de kennis en vaardigheden om met de doelgroep aan de slag te gaan.

Domein: Onderwijs
Nummer: M4

Data
do 04 oktober 2018 
di 26 maart 2019 
di 07 mei 2019 

Omvang
3 middagen van 13.30 tot 16.30 uur 
voor hele traject, ook is deelname voor minder bijeenkomsten mogelijk, aan te geven bij de inschrijving. 

Locatie 
Bijéén
Elstarstraat 1a Kapelle

Kosten
€ 250 per persoon bij deelname aan de drie sessies
€ 200 per persoon bij deelname aan twee sessies
€ 125 per persoon bij deelname aan één sessie

Werkvorm
plenaire sessies

SBU
12

Contactpersoon

Dik van Kleef (Colon)SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser