Scholingsaanbod‎ > ‎

I 1. ICT-leerkrachtvaardigheden - scan schoolteam

Alleen volledige teams kunnen hiervoor inschrijven, alle deelnemers moeten individueel worden aangemeld.

Voor wie
Je schrijft als volledig team (alle leerkrachten en de directie) in op dit aanbod. Voor schoolteams die werk willen maken van de ICT-leerkrachtvaardigheden en als eerste in beeld willen hebben waar aan gewerkt moet worden om hierin te groeien en ontwikkelen. 

CursusleidersIn het kort
In 2019-2020 start Colon met een meerjarig project om de ICT-leerkrachtvaardigheden per schoolteam in beeld te brengen en te verbeteren. De eerste fase is het teambreed invullen van een ICT-vaardighedenscan. 

Vanaf 2020-2021 worden op basis van de scanrapporten modules aangeboden in regionale bijeenkomsten gecombineerd met e-learning, om te werken aan de persoonlijke leerbehoeften van elk teamlid.  

Inhoud
De ICT-vaardighedenscan brengt de volgende onderdelen per leerkracht in beeld:
 • ICT-basisvaardigheden
  • algemeen
  • internet
  • tekstverwerken
  • spreadsheet
  • presenteren
 • 21e eeuwse vaardigheden
  • informatievaaardigheden
  • mediawijsheid
  • computational thinking
  • digitaal samenwerken
 • communicatie
  • intern
  • extern
 • onderwijs
  • pedagogiek en didactiek
  • klassenmanagement
 • analyse, toetsing en registratie
  • analyse
  • toetsing
  • registratie
 • professionaliteit
  • veranderbereidheid
  • professionele cultuur
Voor de ICT-er en collega's met ambitie komen daar nog bij:
 • visie
 • veranderstrategie
 • inspireren en coachen
 • planmatig werken
 • bijhouden actuele ontwikkelingen
Opbrengst
Met dit project streven we er naar dat de leerkrachten van de  Colonscholen tenminste ict-basisvaardig zijn of worden. Voor een deel van de leerkrachten kunnen daarnaast de ambities hoger gelegd worden, zodat zij het gehele team met hun kennis en vaardigheden naar een hoger niveau kunnen trekken (train de trainer). Om een passend aanbod te kunnen formuleren en te voorkomen dat willekeurige nascholingsmodules worden aangeboden wordt de ict-vaardighedenscan afgenomen. Deze scan rapporteert op individueel-, op school- en op verenigingsniveau en geeft duidelijke aanknopingspunten van de sterktes en ontwikkelbehoeften.

Domein: Onderwijs 
Nummer: I1

Data
afname tussen januari en maart 2020

Omvang
20 minuten

Locatie
niet tijd- en plaatsgebonden

Kosten
€ 535,- per schoolteam (ongeacht omvang) 

Werkvorm
individueel invullen digitale scan

SBU
0

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser