Scholingsaanbod‎ > ‎

G 3. Werkplaats startende leraren 2020-2022

De deelnemers aan de werkplaats startende leraar die in 2018 zijn gestart worden gevraagd zich via dit aanbod aan te melden voor de drie data die voor hen zijn gepland in het eerste halfjaar van 2019/2020. 

Nieuwe deelnemers, die nog niet zijn gestart, melden zich aan via G 4. Werkplaats startende leraren 2019-2021.
           


Voor wie 
De startende leraren die in 2018-2019 zijn gestart met dit traject en in 2019-2020 nog drie bijeenkomsten bijwonen.

    
Cursusleiders
Mariska van Deelen, Kees Bakker en Ivo Troost (Colon) verzorgen dit traject onder supervisie van Johan Matze (Driestar educatief).

In het kort
Het vervolg op de reeds bijgewoonde dagen van de werkplaats startende leraren in 2018-2019.

Inhoud
Startende leerkrachten zijn gewend om te leren en te reflecteren. Deze kwaliteiten willen we graag aan blijven spreken en benutten. Via deze leergemeenschap blijft de startende leraar (praktijkgericht) in ontwikkeling.
Een aantal ontwikkelingen gaan pas echt leven als je er zelf mee te maken krijgt. Het leren kan dan ineens met sprongen gaan. ‘Met vallen en opstaan’ leren en wijs worden is hier van toepassing. In deze ontwikkelfase bied je aan waar dan behoefte aan is. Startende leerkrachten vinden het fijn om te kunnen delen en uitwisselen met degenen die dezelfde ervaring opdoen, in en buiten de school. Via deze professionele leergemeenschap wordt hiervoor ruimte gecreëerd en aan deze behoefte tegemoet gekomen.

In het tweede jaar (2019-2020) nog drie. Die bijeenkomsten hebben in grote lijnen de volgende inhoud: inhoudelijk thema, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf thema’s inbrengen. Met behulp van deskundigen van de deelnemende scholen en/of van Driestar educatief zal daarop worden ingespeeld. Gedurende het traject is er ook twee keer overleg met de SLB-ers/coachen/ directeuren van de scholen waar de leerkrachten werkzaam zijn.

Bij iedere bijeenkomst zal een bepaalde intervisievorm worden gebruikt om optimaal van elkaar te leren. Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt leraren gevraagd eigen werk in te brengen door middel van video opnamen. Er wordt uitgegaan van het principe: uitbouwen waar je goed in bent, opbouwen waar je interesse ligt en compenseren of trainen waar zwaktes liggen. Verder is een belangrijk principe het do-to-learn principe: leren door te ervaren.’

Nadrukkelijk wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam. De hierbij behorende kijkwijzer die binnen Colon wordt gehanteerd maakt dan ook onderdeel uit van de inhoud van het traject. 

Doelen
  • Leerkrachten groeien in de eigen schoolcultuur onder begeleiding van een persoonlijke coach; 
  • Leerkrachten leren samen met andere startende leerkrachten in een professionele leergemeenschap waarbij veel aandacht is voor uitbouw van de basisvaardigheden door middel van scholing, intervisie en integratie van deze vaardigheden; 
  • De leerkrachten ervaren goede aansluiting van opleiding naar beroep en voelen zich gesteund in de eerste fase van hun loopbaan; 
  • De leerkrachten ervaren het effect van vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven en leren het vragen stellen toe te passen in de praktijk.
Voorwaarden voor deelname
  • Je staat bij voorkeur niet langer dan vier jaar voor de klas
  • Je woont de acht geplande dagen bij, waarvan er 5 staan gepland voor 2019-2020 en 3 worden gepland in 2020-2021.
  • Je levert een actieve bijdrage op de bijeenkomsten, zoals het verzorgen van openingen, boekbewerking, inbrengen van (video)materiaal (groepsobservatie) 
  • Je gaat akkoord met coaching/observatie(s) in je groep door één van de coaches
Domein: Personeel
Nummer: G3

3 data 3e cohort 2018-2019
ma 16 september 2019
vr 1 november 2019
do 5 december 2019Omvang
3 dagen van 09.00 tot 16.00 uur 

Locatie 
Bijéén
Elstarstraat 1a Kapelle

Kosten indicatief
De kosten voor dit aanbod zijn al verrekend in 2018/2019
 
Werkvorm
werkplaats

SBU
104 totaal
jaar 1: 65
jaar 2: 39 

Contactpersonen


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser