Scholingsaanbod‎ > ‎

G 3. Werkplaats startende leraren 2021-2022

Colon realiseert de werkplaats startende leraar in samenwerking met Driestar educatief binnen Samen in Ontwikkeling. We bieden de werkplaats nu weer aan voor een nieuwe groep leraren. Bij voorkeur zien Berséba en Colon de werkplaats een vaste plaats krijgen in onze regio.

In overleg met Colon, Berséba regio Zeeland en de cursusleiders is de inhoud van het traject meer passend gemaakt voor de startende leraren en de scholen in onze regio.  

Directeuren worden hartelijk uitgenodigd deelname van startende leraren hiervoor te stimuleren. De kosten worden grotendeels gedekt vanuit de projectsubsidie Samen in Ontwikkeling (SAM).
        
Voor wie 
Om tegemoet te komen aan de vragen die bij beginnende leraren leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten organiseert Colon een professionele leergemeenschap voor deze doelgroep. We focussen ons met name op leraren die minder dan vijf jaar werkervaring hebben en van startbekwaam ontwikkelen naar basisbekwaam.

Cursusleiders
Mariska van Deelen, Kees Bakker en Ivo Troost (Colon) verzorgen dit traject onder supervisie van Johan Matze (Driestar educatief). 

In het kort
Startende leerkrachten hebben goede begeleiding nodig. Iedere school streeft ernaar deze begeleiding goed vorm te geven. In de praktijk blijkt dat een aantal onderwerpen schooloverstijgend is. Als krachten dan gebundeld kunnen worden, is dat goed om te doen. Gezamenlijk worden onderwerpen uitgediept en getraind onder leiding van een trio van een Driestar educatief-medewerker en medewerkers namens Colon. 

De werkplaats is ook de plaats waar startende leraren worden gesteund in het vullen van hun gereedschapskisten in het kader van Passend Onderwijs. Dat betekent dat er aandacht wordt gegeven aan klassenmanagement, groepsvorming, EDI, groepsplan gedrag, MD en PCM, al naar gelang de leemten die worden ervaren door de deelnemers.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de leraar als onderdeel van het team. Samenwerken met onderwijsassistenten, je inbreng en positie in het team, de cultuur in de school zijn thema's die hierbij passen. 

Inhoud
Startende leerkrachten zijn gewend om te leren en te reflecteren. Deze kwaliteiten willen we graag aan blijven spreken en benutten. Via deze leergemeenschap blijft de startende leraar (praktijkgericht) in ontwikkeling.

Een aantal ontwikkelingen gaat pas echt leven als je er zelf mee te maken krijgt. Het leren kan dan ineens met sprongen gaan. ‘Met vallen en opstaan’ leren en wijs worden is hier van toepassing. In deze ontwikkelfase bied je aan waar dan behoefte aan is. Startende leerkrachten vinden het fijn om te kunnen delen en uitwisselen met degenen die dezelfde ervaring opdoen, in en buiten de school. Via deze professionele leergemeenschap wordt hiervoor ruimte gecreëerd en aan deze behoefte tegemoetgekomen. 

Er worden drie bijeenkomsten in het eerste jaar georganiseerd, in het tweede jaar nog vijf. Die bijeenkomsten hebben in grote lijnen de volgende inhoud: inhoudelijk thema, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf thema’s inbrengen. Met behulp van deskundigen van de deelnemende scholen en/of van Driestar educatief zal daarop worden ingespeeld. Gedurende het traject is er ook twee keer overleg met de SLB-ers/coachen/ directeuren van de scholen waar de leerkrachten werkzaam zijn.

Bij iedere bijeenkomst zal een bepaalde intervisievorm worden gebruikt om optimaal van elkaar te leren. Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt leraren gevraagd eigen werk in te brengen door middel van video-opnamen. Er wordt uitgegaan van het principe: uitbouwen waar je goed in bent, opbouwen waar je interesse ligt en compenseren of trainen waar zwaktes liggen. Verder is een belangrijk principe het do-to-learn principe: 'leren door te ervaren.’

 Doelen

  • Leerkrachten groeien in de eigen schoolcultuur onder begeleiding van een persoonlijke coach.
  • Leerkrachten leren samen met andere startende leerkrachten in een professionele leergemeenschap waarbij veel aandacht is voor uitbouw van de basisvaardigheden door middel van scholing, intervisie en integratie van deze vaardigheden. 
  • De leerkrachten ervaren goede aansluiting van opleiding naar beroep en voelen zich gesteund in de eerste fase van hun loopbaan. 
  • De leerkrachten ervaren het effect van vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven en leren het vragen stellen toe te passen in de praktijk.

Voorwaarden voor deelname

  • Je staat bij voorkeur niet langer dan vier jaar voor de klas.
  • Je woont de 8 geplande dagen bij, waarvan er 3 staan gepland voor 2020-2021 en 5 worden gepland in 2021-2022.
  • Je levert een actieve bijdrage op de bijeenkomsten, zoals het verzorgen van openingen, boekbewerking, inbrengen van (video)materiaal (groepsobservatie).
  • Je gaat akkoord met coaching/observatie(s) in je groep door één van de coaches.

Beperkende factor
Bij minimaal 8 deelnemers zal dit traject in de regio worden uitgevoerd. Looptijd 2020/2021 en 2021/2022.


Domein: Personeel
Nummer: G3

3 data cohort 2020-2021
gepland in cursusjaar 2020-2021:

Rood: vervallen i.v.m. Corona
- wo 03 februari 2021
- di 09 maart 2021 opschorten naar 2021/2022
Nog uit te voeren:
- do 20 mei 2021
- wo 09 juni 2021*


5 data cohort 2021-2022
T.z.t. te plannen in cursusjaar 2021-2022.

Omvang totaal
8 dagen van 09.00 tot 16.00 uur

* vanwege Covid-19 zijn de tijden van deze bijeenkomst aangepast: 
van 13.30 - 17.30 uur, optioneel aansluitend een buffet

Locatie 
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a 
4421 DV Kapelle

Kosten indicatief
Per deelnemer zijn de kosten € 300,- voor het volledige traject v.w.b. organisatie, locatie en catering.
De inzet van de experts wordt bekostigd door Samen in Ontwikkeling (SAM).
De vervangingskosten komen ten laste van de school. 
 
Werkvorm
werkplaats

SBU
104 totaal

jaar 1: 39
jaar 2: 65 

Contactpersonen


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser