Scholingsaanbod‎ > ‎

G 1. Cursus Werkplekbegeleider PO, individueel (SAM)

Dit aanbod is bedoeld voor collega's die op een school (zijn komen) werken waar de teamtraining al heeft plaatsgevonden en die daar niet aan hebben deelgenomen. Voor volledige teamtrainingen, zie inhoud en aanmelding: aanmelden 

Bij een beperkt aantal deelnemers proberen we een verbinding te maken met een teamtraining binnen Colon.

Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor leraren basisonderwijs die aanstaande leraren in de beroepspraktijk begeleiden. Verwacht wordt dat zij enthousiast zijn voor het opleiden van toekomstige collega’s.

Cursusleiding
Jacco Offermans, Judith de Waal of René Paauwe, trainers Samen in Ontwikkeling (SAM). 

In het kort
Werkplekbegeleiders die deelnemen aan de 'cursus Werkplekbegeleider PO' krijgen tijdens de training te maken met de volgende inhouden:
 1. het verschil tussen opleiden en lesgeven
 2. de praktijk van het opleiden
 3. leren van binnenuit
 4. het voeren van een begeleidingsgesprek
 5. het stimuleren van eigenaarschap bij de aanstaande leraar
 6. het formuleren van leerwensen
 7. het ontdekken van sterke punten (ook wel kwaliteiten genoemd) bij zichzelf en de ander
 8. de meerwaarde van Samen opleiden 
Inhoud
Waarom een professionele werkplekbegeleider?
De rol en de kwaliteit van de werkplekbegeleider is de belangrijkste voorwaarde voor het succesvol leren en onderwijzen van aanstaande leraren bij het samen opleiden. De werkplekbegeleider laat de aanstaande leraar kennismaken met het beroep van leraar en begeleidt hem of haar. Daarbij daagt de begeleider de aanstaande leraar uit tot diepgaand en duurzaam leren dat doorwerkt in het gedrag. De begeleider reflecteert op zijn eigen praktijk en kan de aanstaande leraar begeleiden om het reflectieproces zelfstandig te beoefenen. 

Uitgangspunten van de cursus 
 • Realistisch opleiden is uitgangspunt in het opleiden van aanstaande leraren in de beroepspraktijk. Bij het realistisch opleiden is de start de ervaring van de aanstaande leraar in de beroepspraktijk. Door het reflecteren op zijn handelen en zijn persoon in de praktijk leert hij schematiseren, om vervolgens te kunnen theoretiseren (koppeling maken met bestaande theorieën).
 • De cursus richt zich op de drieslag tussen het leren van leerlingen, het leren van (aanstaande) leraren en het leren van de begeleider zelf. De begeleider leidt de aanstaande leraar op, dat wil zeggen: hij expliciteert zijn eigen onderwijsgedrag en hij stimuleert de a.s. leraar tot theorievorming.
 • De aanstaande leraar vormt samen met de mentor een leer-werkgemeenschap, waarbij de mentor een voorbeeldfunctie heeft in hoe hij als lerende in zijn beroepscontext functioneert.
Domein: Personeel 
Nummer: G1

Data 
nader te bepalen

Omvang
4 dagdelen

Locatie
centraal in Zeeland

Kosten 
nader te bepalen, indicatief tussen € 250 en € 400 per deelnemer, exclusief locatie- en cateringkosten 

Werkvorm
Training 

SBU
30 

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser