Scholingsaanbod‎ > ‎

G 1. Mentor plus regionale cursus, individueel traject (SAM)

Dit aanbod is bedoeld voor collega's die op een school (zijn komen) werken waar de teamtraining al heeft plaatsgevonden en daar niet aan hebben deelgenomen. Voor volledige teamtrainingen kan direct contact worden opgenomen met Peter Ruit (p.ruit@driestar-educatief.nl) Driestar Educatief. 

Bij een beperkt aantal deelnemers proberen we een verbinding te maken met een teamtraining binnen Colon.

Voor wie
Leerkrachten uit het PO die zich willen bekwamen om a.s. leraren in de beroepspraktijk te begeleiden.

Schoolopleiders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de mentor plus scholing. Zij kunnen het leerproces van de mentoren tijdens en tussen de bijeenkomsten ondersteunen. Hiervoor zullen gerichte opdrachten gegeven worden. Deelname geldt als professionaliseringsactiviteit om de bekwaamheid als schoolopleider op peil te houden. 

Cursusleider
Jacco Offermans of Judith de Waal, trainers Samen in Ontwikkeling (SAM) 

In het kort
Mentoren die deelnemen aan de ‘cursus mentor plus’ krijgen tijdens de training te maken met de volgende vragen:
  1. Wat betekent opleiden? 
  2. Hoe ziet het opleiden in de praktijk eruit? 
  3. Leren van binnenuit.
  4. Hoe voer je een begeleidingsgesprek? 
  5. Hoe zorg je ervoor dat de aanstaande leraar eigenaar wordt van zijn eigen leerproces? 
  6. Hoe kan een mentor zijn eigen leerdoelen formuleren a.d.h.v. ‘Lerend onderweg’?
  7. Het ontdekken van de eigen kwaliteiten en bij de ander. 

Inhoud
Het gaat om een training waarbij geleerd wordt in en van de opleidingspraktijk en waarbij nieuwe kennis over leren en opleiden opgedaan wordt. De mentor is een essentieel onderdeel van de stimulerende werkplekleeromgeving in de beroepspraktijk. De mentor leert in de ontmoeting met de aanstaande leraar, we noemen dit congruent opleiden. Korte theorieblokjes worden afgewisseld met oefeningen, waarbij de eigen onderwijservaringen gebruikt worden. Daardoor is hetgeen aangeboden wordt veelal direct toepasbaar in de eigen onderwijspraktijk met de kinderen in de klas. Het leren vindt plaats op persoonlijk niveau en professioneel niveau waarbij zowel de eigen klassenpraktijk als het begeleiden van de a.s. leraar toepassingsgebieden zijn.  

Deze training van de mentoren is noodzakelijk voor het slagen van ‘Samen opleiden’, omdat uit onderzoek is gebleken dat de mentor een cruciale rol speelt in het ‘samen opleiden’.
Domein: Personeel 
Nummer: G1

Data 
6 november 2019
17 januari 2020

Omvang
twee hele dagen

Locatie
Dag 1: Waarde D'n Akker
Dag 2: Wolphaartsdijk, Johannes Calvijnschool

Kosten 
Per deelnemer indicatief € 175, uitgaande van een groep van 10 deelnemers. Exclusief locatie en catering. 

Werkvorm
Training 

SBU
30 

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser