Scholingsaanbod‎ > ‎

F 4. LKV Talentontwikkeling modules leraar

GEANNULEERD
Voor wie
Leerkrachten die zich willen verdiepen in talentontwikkeling en meerbegaafdheid zonder dat zij de rol van kartrekker in de school willen vervullen. Het gaat om de verbreding van de kennis over talentontwikkeling en meerbegaafdheid. Je schrijft in voor drie dagdelen. Is dat niet de bedoeling, dan kun je dat bij het inschrijfformulier aangeven. Leerkrachten die al eerder bijeenkomsten hebben bijgewoond, worden ook weer hartelijk uitgenodigd om van dit nieuwe aanbod gebruik te maken.

Cursusleiders
Trainers van Novilo verzorgen de trainingsdagdelen.

In het kort
De drie dagdelen zijn zowel gericht op het werken met de doelgroep als het doordenken van te maken keuzes in relatie tot het dagelijks werken in de groep.

Inhoud 

1. Coachend begeleiden (competenties & vaardigheden van de leerkracht)
(12-10-2020)
In dit kenniscollege over coaching staan we stil bij de rol van coaching in het begeleiden van getalenteerde leerlingen en hun opvoeders en begeleiders. Door de jaren heen is coaching een containerbegrip geworden. In dit college staan we stil bij de essentie van coaching. Waarin onderscheidt coaching zich van vele andere methodieken van begeleiding? Wat is de meerwaarde van de coachingsmethodiek voor begeleiding? Wat maakt coaching zo geschikt voor de begeleiding van begaafde leerlingen?

In het college komen de coachende houding en vaardigheden aan bod en wordt er ook concreet geoefend met de basisvaardigheden. Aan het einde van het college heb je een helder beeld van coaching, kun je inschatten wanneer en voor wie deze methode in te zetten is en heb je basic skills om coachend te werk te gaan. Wil je echt als beroepscoach aan de slag, dan zul je nog verdere scholing in de coachingsmethodiek moeten volgen, maar deze les is een stevige eerste stap.
  • Coaching: wat is het wel en niet?
  • De achtergronden en geschiedenis van coaching: coachingsparadigma’s
  • Basisprincipes en houding van de coach
  • Wanneer is coaching toepasbaar? En voor wie?
  • Vaardigheidstraining: coachend luisteren – van sympathie naar empathie
  • Coachend vragen – de bekende weg en het donkere bos
  • Uitdagende experimenten
2. Hersenontwikkeling & leren
(08-01-2021)
Deze training geeft je een kijkje in de werking van het brein: wat zijn de verschillen in hersenontwikkeling tussen gemiddeld intelligente en (hoog)begaafde kinderen? Is cognitief talent erfelijk? Kun je gedurende je leven slimmer of juist minder slim worden? Welke factoren zijn van invloed op je intelligentie? Welke rol speelt beweging bij geheugenprocessen? Hoe komt het dat pubers zo’n moeite hebben met opstaan en vaak roekeloos gedrag vertonen? Hoe komt het dat sommige kinderen constant spullen kwijt zijn of heel impulsief reageren?

3. Gesprekstechnieken - voor kind, collega en ouder
(08-04-2021)
Diverse vaardigheden, hulpmiddelen en gesprekstechnieken die de leerkracht/coach/begeleider nodig heeft om onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften te verhelderen met behulp van kindgesprekken komen aan bod. Door in gesprek te gaan met kinderen kunnen de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel worden vergroot. Het is belangrijk dat het kind mede-eigenaar wordt van de te bereiken doelen. Dit wordt gerealiseerd door in een gesprek aan het kind te vragen wat het nodig heeft om de doelen te verwezenlijken. Wat betekent dit voor de rol van de leerkracht / begeleider en wat betekent dit voor het kind?

Het vraagt onder andere om het loslaten van de relatie waarin de leraar voorschrijft wat de leerling nodig heeft en wat soms vraagt om het ontwikkelen van een nieuwe (school)cultuur. Deze gesprekken kunnen diverse doelen hebben, variërend van een leergesprek, een diagnostisch gesprek om zicht te krijgen op het denken en de gevoelens van een kind of kindgesprekken om onderwijsbehoeften te verhelderen. Het is belangrijk dat je het gesprek goed voorbereid in gaat. Dat geldt ook voor het kind. Wat is het doel van het gesprek? Waarom doen we dit? Geef ruimte aan het kind en maak ruimte door middel van de kindgesprekken.

Doel
Met deze drie trainingsdagdelen is de school in staat meer teamleden onder te dompelen in de kennis en vaardigheden om de doelgroep weer een beetje beter te kunnen faciliteren.
Domein: Onderwijs
Nummer: F4

Data
ma 12 oktober 2020
vr 08 januari 2021
do 08 april 2021

Omvang 
3 dagdelen van 
13.30 - 16.30 uur

Locatie 
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

Kosten oud: 
€ 250,- per persoon bij deelname aan de drie sessies
€ 225,- per persoon bij deelname aan twee sessies
€ 150,- per persoon bij deelname aan één sessie

Werkvorm
kenniscollege

SBU
per sessie 4, totaal 12

Contactpersoon
Dik van Kleef
Email: d.vankleef@colon.nu
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser