Scholingsaanbod‎ > ‎

E 8. LNW talentcoach

Elke school heeft een vertegenwoordiger in dit LNW. 

Voor wie 
Talentcoaches die zich verder willen verdiepen in talentontwikkeling en meerbegaafdheid en/of de rol van kartrekker in de school hebben. Enige basiskennis noodzakelijk. Een literatuurlijst is beschikbaar.  

Cursusleiders
Martine Blonk-Meulenkamp van Driestar educatief werkt mee aan de invulling van de LNW-bijeenkomsten.


In het kort
Er worden drie dagen belegd, waarbij aandacht wordt gegeven aan de praktijk van talentonderwijs in de school, de leerlijnen in ParnasSys en intervisie.

Inhoud

  • De eerste dag richten we ons (samen met de intern begeleiders) op de leerlijn hoogbegaafdheid zoals die in ParnasSys is verwerkt. 
  • De twee daarop volgende dagen stellen we als LNW samen vast of we als talentcoachen hier een vervolg aan geven of dat we kiezen voor andere inhouden waarmee we én de eigen expertise én de eigen schoolpraktijk kunnen versterken.   

Kader
Om onderwijs aan talentvolle en meerbegaafde leerlingen succesvol te laten zijn, is het nodig dat elk schoolteam hierin investeert. Om de schoolontwikkeling te faciliteren is het nuttig dat elke school participeert in dit leernetwerk.De specifieke schoolontwikkeling t.a.v. talentonderwijs kan worden gecoördineerd door een klein team waar onder andere de talentcoach een rol in heeft en worden ondersteund door externe experts.

Binnen Colon en Berséba-Zeeland delen we de expertise rondom talentontwikkeling en meerbegaafdheid door middel van een leernetwerk en werken we aan voortdurende kennisvermeerdering.

Domein: Personeel
Nummer: E8

Data 2016-2017
do 24 oktober 2019
di 11 december 2019
do 13 mei 2020

Omvang
3 dagdelen van 13.30 tot 16.30 uur 

Locatie 
Bijeenkomst 1:
nader te bepalen

Bijeenkomst 2 en 3:
Bijéén
Elstarstraat 1a Kapelle

Kosten 
geen

Werkvorm
leernetwerk

SBU 
20

Contactpersoon

Dik van Kleef (Colon)

René Dek  (Berseba)


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser