Scholingsaanbod‎ > ‎

E 8. LNW talentcoach

Dit leernetwerk is (in combinatie met de regionale veranderteams) een initiatief van Berséba regio Zeeland en wordt gefinancierd vanuit de projectsubsidie op basis van de "Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo".
Het is de bedoeling dat elke school binnen Berséba regio Zeeland een teamlid afvaardigt naar dit LNW.

Voor wie 
Talentcoaches die zich verder willen verdiepen in talentontwikkeling en meerbegaafdheid en/of de rol van kartrekker in de school hebben. Enige basiskennis is noodzakelijk. Een literatuurlijst is beschikbaar.  

Cursusleider
Martine Blonk-Meulenkamp van Driestar educatief werkt mee aan de invulling van de leernetwerkbijeenkomsten.

In het kort
Er worden drie dagdelen belegd, waarbij aandacht wordt gegeven aan de praktijk van talentonderwijs binnen Berséba regio Zeeland. 

Inhoud

 • Twee dagdelen gebruiken we:
  • voor intervisie en presentatie; 
  • voor het functioneren in/van de regionale veranderteams;
  • voor inhoudelijke thema's die regio-overstijgend van aard zijn.
 • Tijdens het dagdeel op woensdag 20 januari 2021 richten we ons (samen met de intern begeleiders) op de ontwikkelingen tot nu, de regionale netwerken en de kansen en knelpunten in elke school.
Kader
Om tegemoet te komen aan de persoonlijke professionaliseringsvragen en de schoolontwikkelingstrajecten is flankerend aan het LNW talentcoach gekozen om regionale veranderteams in te richten. Deze teams kunnen sterker focussen op de de eigen leervragen en hanteren een eigen inhoudelijke agenda. Directeuren en talentcoaches werken - al dan niet samen met externe experts - aan die ontwikkelagenda. Vandaar dat de omvang van het Zeeuwsbrede LNW talentcoach met de helft is verminderd. 

Binnen Colon en Berséba Zeeland delen we de expertise rondom talentontwikkeling en meerbegaafdheid door middel van een leernetwerk en werken we aan voortdurende kennisvermeerdering.

Kwaliteitscultuur 

Deelnemers aan het leernetwerk werken - mede op basis van de input in het leernetwerk - bewust aan de kwaliteitscultuur in de eigen school. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen.

Belangrijke basisuitspraken hierbij zijn:
 • voor de leerling
 • vertrouwen in de leraren
 • elke dag samen een beetje beter
 • duurzame verandering
Domein: Onderwijs
Nummer: E8

Data 
di 06 oktober 2020
wo 20 januari 2021
do 22 april 2021

De startdata in 2020-2021 voor de regionale veranderteams talentcoach zijn opgenomen in de kalender Colon.

Omvang
standaard van 13.30 tot 16.30 uur, 
m.u.v. wo 20-01-2021, 12.30 - 16.30 uur inclusief lunch 

Locatie 
6 oktober en 22 april
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

20 januari
Petrakerk 
Goessestraatweg 18
4421 AD Kapelle

Kosten 
Berséba regio Zeeland neemt de kosten voor haar rekening op basis van subsidietoekenning.

Werkvorm
leernetwerk

SBU 
12

Contactpersoon 
Dik van Kleef (Colon)
René Dek (Berseba)

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser