Scholingsaanbod‎ > ‎

E 7. LNW Middenmanagement, oriëntatie op leiderschap

Voor wie
Het programma van het leernetwerk voor teamleiders en adjunct-directeuren in 2020-2021 biedt de medewerkers ontwikkelmogelijkheden en groeikansen in hun taak en verantwoordelijkheid als leidinggevende. Ook verhoogt het de continuïteit van het leidinggevenden-bestand. Er staan goed toegeruste opvolgers gereed op het moment dat een leidinggevende vertrekt. Verder versterkt dit traject de binding van medewerkers aan de organisatie.

Cursusleider 
Dit traject wordt verzorgd door drs. D.D. (Dick) Both. Dick werkt als trainer, coach en interim-schoolleider in het primair en voortgezet onderwijs.

In het kort 
Dit traject voor bouwcoördinatoren en teamleiders loopt parallel met het herregistratietraject voor de schoolleiders. Zij zijn bezig met het thema ‘Leidinggeven aan mijzelf en mijn team’. Het leernetwerk sluit daar nauw op aan, omdat ook de bouwcoördinatoren en teamleiders een belangrijke rol spelen in het de teamontwikkeling. Daarnaast kan er binnen de MT’s op de scholen ook doorgesproken en voortgebouwd worden op de inhouden.

Enkele activiteiten, namelijk de drie masterclasses, zijn gezamenlijk georganiseerd voor zowel de schoolleiders als de teamleiders/bouwcoördinatoren.

Inhoud
Gezien het thema wordt enerzijds ingezoomd op de persoon van de leider. Management Drives wordt hierbij meegenomen. Het team van deze leider wordt in beeld gebracht. Samen gaan we op zoek naar de diepste betekenis van leiderschap, namelijk het leiden van een groep collega’s die aan je zorgen zijn toevertrouwd, teneinde de doelstellingen en ambities van de school zo goed mogelijk uit te voeren. Dit programma kent inhoudelijk dezelfde focus als het herregistratietraject waardoor er tussen een deelnemende schoolleider en teamleider van een school ook samen opgetrokken kan worden.

Het traject bestaat uit de volgende activiteiten: 

A. Drie masterclasses van een ochtend met de volgende inhoudelijke  
    onderverdeling: 
  1. Masterclass 1 gaat in op leidinggeven en het ontwikkelen van je leiderschap.
  2. Masterclass 2 gaat in op leidinggeven aan jezelf als christen en schoolleider, verbonden aan een christelijk/reformatorische school.
  3. Masterclass 3 gaat in op het leidinggeven aan teamontwikkeling en professionals.
B. Drie dagen van 09.30 tot 14.00 uur, verspreid over het jaar waarop we  
    inzoomen op onszelf en ons team, de inhoud van de masterclasses verwerken
    en toepassen en met en van elkaar leren.

Doelen
De deelnemers: 
  • ontwikkelen en expliciteren een visie op leiderschap;
  • ontwikkelen kennis over leiderschap en management;
  • leren zichzelf en hun team beter kennen;
  • leren betekenisvol vaardigheden aan die toe te passen zijn in de huidige werkpraktijk;
  • brengen casuïstiek in tijdens de trainingsmomenten;
  • voeren opdrachten uit;
  • bestuderen enkele boeken en artikelen.
Facultatief
Er kunnen enkele dagdelen snuffelstage bij directeuren op andere Colonscholen gepland worden om de blik te verbreden. Tijdens de eerste sessie zal dit worden toegelicht.

Aandachtspunten
Bewust is ervoor gekozen om de netwerkdagen zo te plannen dat er voldoende ruimte is voor ontmoeting. Vandaar dat we starten om 09.30 uur, lunchen van 12.00 tot 13.00 uur en afronden om 14.00 uur. 

Voorafgaande aan de eerste bijeenkomst zal bij de deelnemers afzonderlijk worden gepeild welke leervragen en ontwikkelpunten er leven. 

Domein:Personeel
Nummer: E7

Data 
Masterclass:
do 29 oktober 2020
do 28 januari 2021
do 20 mei 2021

PLG: 
do 24 september 2020
do 10 december 2020
di 23 maart 2021

Omvang
Masterclass:
3 ochtenden van 
09.00 tot 12.00 uur

PLG:
3 dagen van 09.30 tot 14.00 uur, inclusief lunch 

Facultatief 
Enkele dagdelen een snuffelstage bij directeuren op andere Colonscholen. 

Tijdens de eerste sessie zal hier aandacht aan besteed worden.

Locatie 
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

Prijs 
Bij 10 deelnemers: 
€ 500,- p.p.

Werkvorm
Masterclasses en leer- en werkbijeenkomsten

SBU
basis: 30
per snuffelstage: 4  

Contactpersonen 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser