Scholingsaanbod‎ > ‎

E 6. LNW Engels

Elke school meldt de coördinator Engels voor dit leernetwerk aan. 
Inhoudelijk afgestemd met Arjen de Korte via mail. 

Voor wie
De coördinatoren Engels van de scholen. Na afronding van het project "Met Engels Hogerop" is binnen Colon besloten het LNW Engels te laten voortbestaan. Alle coördinatoren Engels worden in de gelegenheid gesteld in dit leernetwerk te blijven participeren.


Cursusleiders
Arjan de Korte, trainer bij Exploring English geeft leiding aan dit LNW. 

In het kort
De bijeenkomsten hebben de volgende inhoud:

2016/2017 (reeds uitgevoerd):

 • Ontwikkelingen taalverwerving, VVTO, kerndoelen en afstemming PO – VO.
 • Didactiek VVTO, eindtermen en toetsing.

2017/2018:

 • Begeleiding collega’s Engels, criteria en lesbezoeken.
 • Methode, CLIL, internationalisering en curriculum Engels. 

2018/2019: 

 • Veranderprocessen binnen een school. Ontwikkeling en implementatie bij curriculum Engels.
 • Vakwerkplannen, verankering en meetbare doelen.
 • Op 10 oktober zullen de coördinatoren Engels PO en sectieleden Engels VO onderbouw met elkaar werken aan "verbinden en ontwikkelen", de doorgaande lijn van het basisvak Engels en de praktijk op elke locatie, zowel PO als VO.  

Inhoud

Na deze meerjarige cursus:  

 • zijn de coördinatoren in staat om lessen Engels, leermiddelen en leerdoelen te relateren aan de kerndoelen Engels;  
 • zijn de coördinatoren op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van taalverwerving in het algemeen en Engels op de basisschool in het bijzonder, en kunnen dit delen met hun collega’s.
 • zijn de coördinatoren op de hoogte van de trends op het gebied van (vroeg-)Engels in het PO, en kunnen dit relateren aan het schoolcurriculum.
 • hebben de coördinatoren, door oefeningen en taken tijdens de cursus, meer zicht gekregen op het gebruik van natuurlijk Engels binnen de scholen. 

Het doel van de activiteiten in het LNW is om het team van de school waaraan de coördinator is verbonden op B2 niveau te krijgen en het schoolvak Engels door te ontwikkelen, zodat leerlingen in groep 8 aan de kerndoelen en eindtermen voldoen. Om een en ander vorm te geven worden coördinatoren getraind, zodat ze de ontwikkeling van het vak Engels op hun school kunnen aansturen. 

Naast organisatorische vaardigheden en kennis van taalverwerving zijn kennis over taalvaardigheid, beheersing en verbetering van het Engels hierbij vereisten. Vandaar dat er tijdens de cursus regelmatig Engels gesproken zal worden, en Engelse vaardigheden worden getraind, zodat coördinatoren concrete handvatten hebben om leerkrachten te inspireren en voorbeelden te geven, bijvoorbeeld naar aanleiding van lesbezoeken.  


Domein: Personeel
Nummer: E6

Data
wo 30 oktober 2019
      (dagdeel met VO)
do 07 mei 2019

Omvang
wo 30 oktober van 09.00 tot 16.00 uur
do 07 mei van 13.30 tot 16.00 uur

Locatie
Bijéén
Elstarstraat 1a Kapelle

Kosten
€ 150 per deelnemer

Werkvorm 
Leernetwerk

SBU


Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser