Scholingsaanbod‎ > ‎

E 6. LNW Engels

Elke school meldt de coördinator Engels voor dit leernetwerk aan. 

Voor wie
De coördinatoren Engels van de scholen. 
Na afronding van het project 'Met Engels Hogerop' is binnen Colon besloten het LNW Engels te laten voortbestaan. Alle coördinatoren Engels worden in de gelegenheid gesteld in dit leernetwerk te blijven participeren.

Cursusleiders
Arjan de Korte en Henrieke Schothorst, trainers bij Exploring English, geven leiding aan dit leernetwerk.

In het kort
 • Er zal een bijeenkomst zijn met de coördinatoren Engels zijn waarbij er, naast kennisoverdracht rondom het schoolvak Engels, nadrukkelijk aandacht is voor de taalvaardigheid en didactische componenten.
 • Daarnaast is er een bijeenkomst waarbij we het ochtenddeel vullen met overleg en afstemming van het PO met het VO en het middagdeel werken met de coördinatoren van het PO. De inhoudelijke invulling van het ochtenddeel zal met Nathaly Everaers – Hagen van het Calvijn College worden afgestemd
Inhoudelijke thema's
Het vak Engels heeft blijvende aandacht nodig binnen de scholen. Bepaalde uitdagingen zijn inmiddels aangepakt, maar er blijven nog ontwikkelpunten bestaan. Om hieraan te werken worden coördinatoren getraind, zodat ze de ontwikkeling van het vak Engels op hun scholen kunnen blijven aansturen. Naast organisatorische vaardigheden en kennis van taalverwerving zijn kennis over taalvaardigheid, beheersing en verbetering van het Engels hierbij vereisten. Vandaar dat er tijdens de cursus regelmatig Engels gesproken zal worden en Engelse vaardigheden worden getraind, zodat coördinatoren concrete handvatten hebben om leerkrachten te inspireren en voorbeelden te geven, bijvoorbeeld naar aanleiding van lesbezoeken.

Na deze bijeenkomsten:
 • zijn de coördinatoren op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van taalverwerving in het algemeen en Engels op de basisschool in het bijzonder en kunnen dit delen met hun collega’s;
 • zijn de coördinatoren op de hoogte van de trends op het gebied van (vroeg-)Engels in het PO en kunnen dit relateren aan het schoolcurriculum;
 • hebben coördinatoren nagedacht en gewerkt met (nieuwe) zaken zoals differentiatie, internationalisering, aandacht voor zwakkere leerlingen bij taalleren en methodekeuze;
 • hebben coördinatoren kennis, ervaringen en inzichten gedeeld met andere scholen en met het VO.

  Kwaliteitscultuur 

  Deelnemers aan het leernetwerk werken - mede op basis van de input in het leernetwerk - bewust aan de kwaliteitscultuur in de eigen school. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen.

  Belangrijke basisuitspraken hierbij zijn:
  • voor de leerling
  • vertrouwen in de leraren
  • elke dag samen een beetje beter
  • duurzame verandering
  Domein: Personeel
  Nummer: E6

  Data
  do 29 oktober 2020
  wo 12 mei 2021

  Omvang
  do 29 oktober van 13.30 tot 16.30 uur /
  wo 12 mei van 09.00 tot 16.00 uur (ochtenddeel incl. VO)

  Locatie
  Gebouw Bijéén
  Elstarstraat 1a 
  4421 DV Kapelle

  Kosten
  € 175,- per deelnemer

  Werkvorm 
  Leernetwerk

  SBU
  10

  Contactpersoon
  SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser