Scholingsaanbod‎ > ‎

E 3. LNW ICT

Elke school meldt de ICT-er(s) hiervoor aan.
De bijeenkomst van 2 juni 2021 wordt ook bezocht door alle directeuren van de Colonscholen. 
Daarvoor niet apart inschrijven. De directeuren worden hiervoor t.z.t. apart benaderd.
Voor wie
De ICT-ers en OICT-ers van de scholen.

Leiding
De bovenschoolse ICT-er en beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit van Colon, met inzet van de deelnemers van het LNW en externe experts van O21, Nico Meijer en / of Daniëlle van den Brink.

In het kort
Het LNW werkt aan verdergaande professionalisering van de ICT-ers. Actuele kennis en inzichten worden gedeeld en good practices binnen Colon krijgen het podium.  

Inhoud
Mede op basis van de (leer-)wensen van de leden en de input van de klankbordgroep ICT focussen we dit jaar nadrukkelijk op Digitale Geletterdheid. We doen dat aan de hand van een bestaande methode/leerlijn. 
In onze scholen is digitale geletterdheid niet/nauwelijks ingebed in het onderwijscurriculum, veelal omdat we de nadruk in de discussie vooral leggen op mediawijsheid, waarbij identiteit nadrukkelijk wordt meegenomen. In de praktijk betekent dit dat er geen (structureel) aanbod is voor digitale geletterdheid (inclusief mediawijsheid) en het langdurig vooruitgeschoven is.
Om meer grip op digitale geletterdheid te krijgen, gaan we in het leernetwerk een bestaande leerlijn/methode centraal stellen en er in de scholen ervaring mee op doen. 
Op basis van de kennismaking en ervaringen leveren we (gezamenlijk) een document op waarin we aangeven wat digitale geletterdheid voor onze scho(o)l(en) betekent, hoe een leerlijn/methode er kan/moet uitzien, hoe we de gebruikte leerlijn/methode waarderen en adviseren we alle Colonscholen om op basis van een factsheet/stappenplan te komen tot het vaststellen van een leerlijn digitale geletterdheid en integratie daarvan in het curriculum. 
Tevens levert het leernetwerk een advies op aan de klankbordgroep ICT waarin zij aangeven wat zij de rol/taak/verantwoordelijkheid van Colon vinden inzake digitale geletterdheid, inclusief mediawijsheid. 
Daarnaast blijft er ruimte voor het delen van actuele kennis en inzichten en wordt er aan good practices binnen Colon een podium gegeven.  
 

Kwaliteitscultuur 

Deelnemers aan het leernetwerk werken - mede op basis van de input in het leernetwerk - bewust aan de kwaliteitscultuur in de eigen school. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen.

Belangrijke basisuitspraken hierbij zijn:
  • voor de leerling
  • vertrouwen in de leraren
  • elke dag samen een beetje beter
  • duurzame verandering
Naast dit aanbod wordt in 2020-2021 ook E10. LNW Onderwijskundig ICT aangeboden. Dit aanbod is alleen bestemd voor de gediplomeerde OICT'ers en sluit twee keer per jaar aan op een sessie van het E3. LNW ICT.
 
Domein: Onderwijs en ICT
Nummer: E3

Data:
wo 16 september 2020
wo 02 december 2020
wo 10 februari 2021
wo 14 april 2021
wo 02 juni 2021

Omvang 
5 dagdelen
09.00 - 12.00 uur

Locatie 
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a
4421 DV Kapelle

Kosten 
€ 600,-

Werkvorm
studie- en uitwisselings-
bijeenkomsten 

SBU
30

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser