Scholingsaanbod‎ > ‎

E 2. LNW rekenen

In overleg met de leden van het leernetwerk zoeken we expliciet naar mogelijkheden om de kwaliteitscultuur in de school te versterken. Handvatten hiervoor maken nadrukkelijk onderdeel uit van de leernetwerkbijeenkomsten. Een (deel van) het schoolteam en de directie wordt hierbij actief betrokken in de eigen school waardoor verbeter- en verandertrajecten kansrijker worden. Het besluit hierover wordt voor de zomervakantie genomen door de leden van het LNW.

Voor wie
We bieden de scholen graag een blijvend platform om bovenschools, gezamenlijk over het rekenonderwijs in gesprek te blijven.
De rekencoördinatoren en leerkrachten worden uitgenodigd. 

Cursusleiders
Externe expertise op het gebied van rekenen wordt ingebracht door Jeroen van Rumpt van Driestar educatiefDe inhoud van de bijeenkomsten wordt met de deelnemers, de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit van Colon en Jeroen van Rumpt vastgesteld. 

In het kort
We richten ons tijdens deze bijeenkomsten op de actuele ontwikkelingen op het gebied van rekenen-wiskunde en op de vragen die er leven binnen onze scholen. 

Inhoud
Tijdens elk leernetwerk is er aandacht voor actualiteiten en good practices. 
Tijdens de laatste bijeenkomst van het leernetwerk in 2019-2020 wordt een verkennend gesprek gevoerd over uit te werken thema's en de werkwijze in 2020-2021. 

Kwaliteitscultuur 

Deelnemers aan het leernetwerk werken - mede op basis van de input in het leernetwerk - bewust aan de kwaliteitscultuur in de eigen school. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen.

Belangrijke basisuitspraken hierbij zijn:
  • voor de leerling
  • vertrouwen in de leraren
  • elke dag samen een beetje beter
  • duurzame verandering
Domein: Onderwijs
Nummer: E2

Data
wo 02 september 2020
do 21 januari 2021
di 25 mei 2021

Omvang 
3 middagen 
13.30 - 16.30 uur

met een mogelijke uitbreiding van 
3 ochtenden van 
09.30 - 12.30 uur 

al naar gelang de keuze die in mei 2020 wordt gemaakt.

Locatie
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a 
4421 DV Kapelle

Kosten
€ 250,- per deelnemer voor het basisdeel.
Wordt er gekozen voor de uitbreiding, dan zijn de kosten € 450,- per deelnemer. 

Werkvorm
Leernetwerk

SBU
basis 12 
uitbreiding 12 

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser