Scholingsaanbod‎ > ‎

E 1. LNW taal/lezen


Voor wie
We willen de scholen graag een blijvend platform bieden om bovenschools, gezamenlijk over het taal/lees onderwijs in gesprek te blijven.
Taal/leescoördinatoren worden uitgenodigd om kennis te nemen van relevante ontwikkelingen op het gebied van taal/lezen en hebben de ruimte om op basis van intervisie gezamenlijk (verander)onderwerpen op het gebied van taal/lezen aan te pakken. 

Leiding
Externe expertise op het gebied van taal/lezen wordt ingebracht door Petra van Nederpelt van Driestar educatief. De inhoud van de bijeenkomsten worden  met de deelnemers, de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit van Colon en Petra van Nederpelt vastgesteld.

In het kort
We richten ons tijdens deze bijeenkomsten op de vragen die er leven binnen onze scholen. En we sluiten maximaal aan bij (verander)onderwerpen van de school. 

Inhoud
Tijdens elk leernetwerk is er aandacht voor actualiteiten en good practices. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van de taalcoordinator.

Tijdens de laatste bijeenkomst van het leernetwerk in 2018-2019 wordt een verkennend gesprek gevoerd over te agenderen thema's in 2019-2020. 

De deelnemers krijgen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst in 2019-2020 een mail waarin wordt gevraagd binnen de school voorwerk te doen voor het inbrengen van nieuwe thema's die in de loop van het jaar kunnen worden uitgewerkt. 
Domein: Onderwijs
Nummer: E1

Data
wo 07 oktober 2020
do 18 maart 2021
di 18 mei 2021

Omvang
3 middagen
van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie
Gebouw Bijéén
Elstarstraat 1a 
4421 DV Kapelle

Kosten
€ 250,- per deelnemer

Werkvorm
Leernetwerk 

SBU
12 

Contactpersoon
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser